Powrót

Zgłoś działanie niepożądane

Szanowni Państwo,
Zgodnie z wymaganiami prawnymi „Ustawą Prawo farmaceutyczne’ z dnia 6 września 2001 roku Polpharma jako Podmiot Odpowiedzialny jest zobowiązana w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem terapii zbierać wszystkie informacje dotyczące działań niepożądanych zaistniałych w wyniku stosowania produktów firmy. Wiedza ta służy stałej ocenie profilu bezpieczeństwa leków i podejmowaniu działań w celu minimalizacji skutków ubocznych terapii a tym samym poprawie bezpieczeństwa stosowania leków przez pacjenta.

Działanie niepożądane - każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu firmy Medana Pharma, działanie niepożądane można zgłosić do Korporacyjnego  Działu Nadzoru Nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii Grupy Polpharma:
POLPHARMA Biuro Handlowe
ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa
tel: + 48 22 364 61 00,
fax.: + 48 22 364 61 66
e-mail: phv@polpharma.com 

Istnieje możliwość zgłoszenia działania niepożądanego za pomocą elektronicznego formularza.Formularz ten zostanie przesłany do działu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii Grupy POLPHARMA do dalszego procesowania. Zgłoszenie zostanie przez nas przeanalizowane, w przypadku dodatkowych pytań przedstawiciel firmy skontaktuje się z Państwem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

W tym celu prosimy o wypełnienie formularza poniżej:

Zgłoś działania niepożądane