Powrót

Centrum Logistyczne - Magazyn Wyrobów Gotowych

Centrum Logistyczne i Sprzedażowe zapewnia zgodne z wymaganiami warunki do przechowywania wyrobów gotowych, surowców, półproduktów, opakowań, etykiet i pozostałych materiałów, wykorzystywanych w produkcji form suchych i płynnych. Pomieszczenia specjalnego przechowywania, strefa klimatyzowana dla produktów wrażliwych na temperaturę oraz chłodnia (warunki przechowywania od 2° do 8°C), zapewniają bezpieczeństwo składowanych towarów. Pojemność obiektu wynosi ok. 14 000 jednostek produkcyjnych.

Centrum spełnia wymogi Dobrej Praktyki Wytwórczej (Good Manufacturing Practice - GMP) oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Good Distribution Practice - GDP) w zakresie magazynowania produktów farmaceutycznych.

Wdrożyliśmy zarządzanie statusami składowanych produktów i materiałów za pomocą systemu informatycznego WMS (Warehouse Management System). Centrum Dystrybucyjne wykorzystuje system kodów kreskowych do zarządzania przepływem materiałów w magazynie, praca w systemie odbywa się on-line za pośrednictwem systemu łączności radiowej z poszczególnymi terminalami. Pracownicy korzystają z terminali ręcznych, wózkowych i stacjonarnych.

Zapewniamy najwyższy poziom obsługi klienta dzięki szybszej kompletacji oraz rezerwacji towarów pod konkretne zamówienia w obszarze sprzedaży leków i substancji farmaceutycznych. Magazyn jest wyposażony w nowoczesne rozwiązania logistyczne (regał automatyczny, regały wysokiego składowania, regały kompletacyjne, wózki wysokiego składowania i wózki pomocnicze pozwalające na szybkie przemieszczanie ładunków, oddzielne rampy rozładunkowe i załadunkowe zabezpieczające przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych podczas ich wykorzystywania).

Obiekt wyposażony jest w komory do pobierania próbek i nawiewy laminarne pozwalające na pobór próbek do badań Kontroli Jakości w najwyższym standardzie.