Powrót

Polityka Jakości

Misją Medana Pharma S.A. jest dostarczanie klientom produktów o najwyższej jakości. Cel ten realizujemy poprzez:

Utrzymywanie najwyższych standardów jakości poprzez wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością Medana S.A., zgodnego z przepisami prawa w tym z:

  • Dyrektywą 2003/94/WE w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania dla produktów leczniczych,
  • Dyrektywą 93/42/WE dla wyrobów medycznych,
  • Dyrektywą 76/768/EWG dla produktów kosmetycznych
  • Rozporządzeniem (WE) 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych
  • oraz pozostałymi wymaganiami do których firma się zobowiązała.

Stałą dbałość o jakość, bezpieczeństwo i skuteczność naszych produktów

Wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów wprowadzonych do obrotu.

 

Wprowadzenie nowoczesnych technologii i optymalizację procesów wytwarzania.

Ciągłe motywowanie i kształtowanie świadomości pracowników na rzecz podnoszenia ich kwalifikacji, kreowania atmosfery pracy zespołowej oraz budzenia  indywidualnej odpowiedzialności każdego pracownika za jakość.

Zapewnienie przez Kierownictwo firmy zasobów i środków potrzebnych na realizację celów wynikających z Polityki Jakości oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizację.

Zapewnienie skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

Zagwarantowanie pracownikom przyjaznego środowiska pracy.

Znajomość i realizację Polityki Jakości oraz wynikających z niej zobowiązań przez wszystkich pracowników firmy.

 

Oczekiwania naszych pacjentów i klientów określają nasze priorytety i inspirują nasz postęp.

Ciągłe doskonalenie pod względem jakości i efektywności jest podstawą rozwoju firmy i źródłem konkurencyjności.

Zapewnienie jakości produktów na każdym etapie ich powstawania