Powrót

Strategia Społecznej Odpowiedzialności

Strategia Społecznej Odpowiedzialności

W 2014 roku podjęliśmy decyzję o usystematyzowaniu naszych inicjatyw w zakresie CSR - szukaliśmy przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, jak możemy jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby interesariuszy i równocześnie rozwijać nasze działania biznesowe w oparciu o system wartości. W wielomiesięcznym procesie budowy strategii wzięli udział kluczowi interesariusze oraz decydenci odpowiadający za najważniejsze obszary naszej działalności.

Wyłoniliśmy trzy, kluczowe dla nas, filary odpowiedzialności społecznej: służba pacjentom i społeczeństwu, etyczne prowadzenie biznesu, innowacje i rozwój wiedzy. W ramach tych trzech, wzajemnie przenikających się obszarów, podjęliśmy 14 zobowiązań, których realizacji chcemy się poświęcić do roku 2018. 

Strategia CSR - grafika

Nasza Strategia Społecznej Odpowiedzialności odnosi się do 6 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs):

  • 3. Zdrowie i dobrobyt ludzi
  • 5. Równouprawnienie płci
  • 8. Wzrost gospodarczy i godna praca
  • 9. Innowacje i infrastruktura
  • 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
  • 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje