Powrót

Raport dla Polski 2019

Raport dla Polski 2019

Współpraca środowiska medycznego z branżą farmaceutyczną jest ważnym elementem rozwoju wiedzy medycznej. Jej celem jest stała poprawa jakości opieki nad pacjentami i doskonalenie wiedzy na temat farmakoterapii. Ideą Kodeksu Medicines for Europe jest przedstawienie społeczeństwu wartości i zakresu tej współpracy.

Kodeks został opracowany przez europejski związek reprezentujący producentów leków generycznych i bionastępczych, Medicines for Europe. W Polsce został wdrożony w 2017 roku przez firmy zrzeszone w Polskim Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF). Każdy z sygnatariuszy powinien co roku publikować Raport Przejrzystości, zawierający informację o wybranych świadczeniach dotyczących:

  • wynagrodzeń dla przedstawicieli zawodów medycznych (m.in. prowadzenie warsztatów, prelekcji, pełnienia roli eksperta w panelu doradczym), wsparcia udziału przedstawicieli zawodów medycznych w wydarzeniach edukacyjnych,
  • wynagrodzeń lub wsparcia na rzecz organizacji ochrony zdrowia i organizacji pacjentów (m.in. darowizny lekowe, rzeczowe i pieniężne).

Polpharma jest firmą odpowiedzialną społecznie, a jej działania w tej dziedzinie opierają się na trzech filarach: służbie pacjentom i społeczeństwu, etycznym prowadzeniu biznesu oraz innowacjach i rozwoju wiedzy.

Idea Kodeksu Medicines for Europe jest nam bardzo bliska. Nasze działania realizujemy przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych, w tym transparentności. Wdrażając zasady Kodeksu zobowiązujemy się do przejrzystego informowania społeczeństwa o celu współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami zajmującymi się ochroną zdrowia oraz organizacjami pacjenckimi.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Przejrzystości oraz Notą metodologiczną, która wyjaśnia zasady publikacji i umożliwia czytelnikom lepsze zrozumienie danych [Nota metodologiczna].

PRZEDSTAWICIELE ZAWODÓW MEDYCZNYCH (HCP)
Liczba
HCP
Suma
Wynagrodzeń
(PLN)
Wsparcie uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych (liczba przypadków)Wizyty w zakładach
produkcyjnych
Polpharma
organizowanych
przez stronę trzecią
organizowanych
przez Polpharma
W PolsceW UEPoza UEW PolsceW UEPoza UE
11932 1643227 7932 31 45 6148 0 0 0

ORGANIZACJE OCHRONY ZDROWIA (HCO)
Liczba
HCO
Suma
Wynagrodzeń
(PLN)
Suma darowizn (PLN)Granty
naukowe
(PLN)
PieniężneRzeczoweLekowe
309 242679 190200 73796 1767509 0

ORGANIZACJE PACJENTÓW (PO)
Liczba
PO
Suma
Wynagrodzeń
(PLN)
Suma darowizn (PLN)
PieniężneRzeczoweLekowe
14 2000 104800 0 84728

Kontakt dla prasy: Magdalena Rzeszotalska rzecznik@polpharma.com