Powrót

Raport dla Polski 2018

Raport dla Polski 2018

Współpraca środowiska medycznego z branżą farmaceutyczną jest ważnym elementem rozwoju wiedzy medycznej. Jej celem jest stała poprawa jakości opieki nad pacjentami i doskonalenie wiedzy na temat farmakoterapii. Ideą Kodeksu Medicines for Europe jest przedstawienie społeczeństwu wartości i zakresu tej współpracy.

Kodeks został opracowany przez europejski związek reprezentujący producentów leków generycznych i bionastępczych, Medicines for Europe. W Polsce został wdrożony w 2017 roku przez firmy zrzeszone w Polskim Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF). Każdy z sygnatariuszy powinien co roku publikować Raport Przejrzystości, zawierający informację o wybranych świadczeniach dotyczących:

  • wynagrodzeń dla przedstawicieli zawodów medycznych (m.in. prowadzenie warsztatów, prelekcji, pełnienia roli eksperta w panelu doradczym), wsparcia udziału przedstawicieli zawodów medycznych w wydarzeniach edukacyjnych,
  • wynagrodzeń lub wsparcia na rzecz organizacji ochrony zdrowia i organizacji pacjentów (m.in. darowizny lekowe, rzeczowe i pieniężne).

Polpharma jest firmą odpowiedzialną społecznie, a jej działania w tej dziedzinie opierają się na trzech filarach: służbie pacjentom i społeczeństwu, etycznym prowadzeniu biznesu oraz innowacjach i rozwoju wiedzy.

Idea Kodeksu Medicines for Europe jest nam bardzo bliska. Nasze działania realizujemy przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych, w tym transparentności. Wdrażając zasady Kodeksu zobowiązujemy się do przejrzystego informowania społeczeństwa o celu współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami zajmującymi się ochroną zdrowia oraz organizacjami pacjenckimi.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Przejrzystości oraz Notą metodologiczną, która wyjaśnia zasady publikacji i umożliwia czytelnikom lepsze zrozumienie danych [Nota metodologiczna].

PRZEDSTAWICIELE ZAWODÓW MEDYCZNYCH (HCP)
Liczba
HCP
Suma
Wynagrodzeń
(PLN)
Wsparcie uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych (liczba przypadków)Wizyty w zakładach
produkcyjnych
Polpharma
organizowanych
przez stronę trzecią
organizowanych
przez Polpharma
W PolsceW UEPoza UEW PolsceW UEPoza UE

ORGANIZACJE OCHRONY ZDROWIA (HCO)
Liczba
HCO
Suma
Wynagrodzeń
(PLN)
Suma darowizn (PLN)Granty
naukowe
(PLN)
PieniężneRzeczoweLekowe

ORGANIZACJE PACJENTÓW (PO)
Liczba
PO
Suma
Wynagrodzeń
(PLN)
Suma darowizn (PLN)
PieniężneRzeczoweLekowe

Kontakt dla prasy: Magdalena Rzeszotalska rzecznik@polpharma.com