Powrót

Deklaracja Zasad Zarządzania Odpadami

Polpharma prowadzi pro-środowiskowe zarządzanie odpadami poprzez ograniczanie ich wytwarzania, ponowne użycie, recykling i racjonalne zagospodarowanie.

Polpharma dokłada wszelkich starań, aby systematycznie redukować oddziaływanie odpadów na środowisko poprzez:

 1. Optymalizację procesów technologicznych:
  • Minimalizację ilości wytworzonych odpadów.
  • Maksymalizację procesów regeneracji rozpuszczalników i powtórnego wykorzystania produktów ubocznych.
  • Stosowanie najlepszych dostępnych technologii.
 2. Przeprowadzanie oceny wpływu na środowisko uwzględniającej możliwości recyklingu, odzysku, unieszkodliwiania oraz sposobu bezpiecznego magazynowania i transportowania każdego generowanego odpadu.
 3. Wykorzystanie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów przez wyspecjalizowane firmy.
 4. Prawidłową segregację „u źródła”, w celu odzyskania jak największej ilości odpadów.
 5. Zapewnienie odpowiednich praktyk oraz właściwych warunków przechowywania, magazynowania i transportu odpadów.
 6. Przekazywanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii do profesjonalnych punktów ich przetwarzania.
 7. Zakup materiałów o dużej trwałości, wykonanych z przetworzonych elementów/części, które wydłużają cykl życia produktu.
 8. Odzysk i recykling opakowań po produktach wprowadzanych na rynek za pośrednictwem organizacji odzysku.
 9. Inspirowanie, szkolenie oraz wspieranie pracowników i społeczeństwa lokalnego w działaniach z zakresu ograniczania wytwarzania odpadów, ich segregacji i recyklingu.

Podejmując powyższe działania wsparte dobrymi i zrównoważonymi praktykami, firma troszczy się o czystość środowiska, zasoby naturalne, zabezpiecza lepszą jakość życia pracowników, lokalnej społeczności, w której działa oraz wzmacnia swoją społeczną odpowiedzialność.

Starogard Gdański, sierpień 2011