Powrót

Odpowiedzialność wobec pracowników

Polityka personalna Polpharmy opiera się na przyjętych wartościach, systemie kompetencji zawodowych i otwartej komunikacji. Gwarantuje równe traktowanie pracowników bez względu na płeć,  rasę, pochodzenie, religię, preferencje seksualne czy niepełnosprawność.

Na każdym poziomie zarządzania zasobami ludzkimi – od rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej, poprzez szkolenia i rozwój zawodowy do awansów – obowiązują obiektywne procedury.

Oferujemy szeroki program szkoleń, dostosowany do indywidualnych potrzeb i umiejętności. Partnerskie relacje z pracownikami zapewnia otwarta i obustronna komunikacja. Dbamy o bieżące informowanie pracowników o zmianach i wydarzeniach w firmie, między innymi poprzez regularne spotkania z kadrą zarządzającą oraz liczne narzędzia komunikacji wewnętrznej, w tym intranet i biuletyn wewnętrzny „Panaceum”. Regularnie przeprowadzamy badania zaangażowania pracowników i w razie potrzeby wdrażamy niezbędne działania na podstawie dialogu z wewnętrznymi interesariuszami.

Zapewniamy pracownikom możliwość swobodnego zrzeszania się. W Polpharmie działają dwa Związki Zawodowe: Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Chemików” i Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”, które są partnerem w dyskusji z zarządem przy wypracowywaniu ważnych dla pracowników rozwiązań.

Więcej na temat kultury różnorodności, rozwoju i zaangażowania pracowników dowiesz się w Raporcie Społecznej Odpowiedzialności na stronach 51-60.

 

Dowiedz się więcej w sekcji Praca w Polpharmie

Zobacz także sekcję Zaangażowanie społeczne