Powrót

Ochrona środowiska

Dbamy o harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym i podejmujemy wszelkie działania, aby zminimalizować wpływ produkcji na otoczenie. Działania Medany na rzecz ekologii obejmują między innymi:

  • stosowanie technologii nowoczesnych i przyjaznych środowisku,
  • ograniczanie ilości emitowanych zanieczyszczeń,
  • segregacja odpadów,
  • racjonalne gospodarowanie surowcami,
  • monitorowanie procesu produkcji i jego wpływu na środowisko,
  • edukację ekologiczną i promowanie proekologicznych zachowań.

Medana, będąc w Grupie Polpharma realizuje Politykę Zrównoważonego Rozwoju oraz przestrzega wszystkich wymagań prawa polskiego i europejskiego w tej dziedzinie.