Powrót

Działania na rzecz społeczności lokalnej

Medana od wielu lat angażuje się w działalność prospołeczną i charytatywną. Z wielką troską reagujemy na problemy potrzebujących, dlatego też każdego roku staramy się odpowiadać na kierowane do firmy prośby. Napływają one przede wszystkim ze środowisk lokalnych. W środowisku lokalnym Medana znana jest z tego, że wspiera przede wszystkim inicjatywy dotyczące dzieci i młodzieży oraz ochrony zdrowia.

Nasi pracownicy również angażują się w pomoc najbardziej potrzebującym. Wraz z pracownikami Polpharmy od wielu lat uczestniczą w akcji „List do Świętego Mikołaja”. Kolejnym dowodem na to, że w Medanie nie brakuje chętnych do niesienia pomocy są organizowane od 2009 roku akcje honorowego oddawania krwi, w których nigdy nie brakuje chętnych.