Powrót

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych - jest wg Światowej Organizacji Zdrowia jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych ludzkości i jedną z najważniejszych barier do osiągnięcia korzyści z terapii. Według raportu WHO, stopień przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów podczas terapii chorób przewlekłych wynosi zaledwie 50%.

Opis projektu edukacyjnego na temat problemu nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych w leczeniu chorób przewlekłych

Program edukacyjny jest adresowany do studentów uczelni i collegiów medycznych, oraz profesjonalistów medycznych, a jego celem jest poprawa stopnia przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez chorych przewlekle. Początek 2007 r.

Naukowa Fundacja Polpharmy w 2008 r. wydała, w nakładzie 30 tys. egz., publikację skierowaną do lekarzy specjalistów pt.: „Współpraca lekarza z pacjentem w chorobach przewlekłych – compliance, adherence, peristence”. Stan obecny i możliwość poprawy. Publikacja była pierwszą polską monografią dotyczącą problemu nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych w leczeniu chorób przewlekłych.

  • W 2009-2010 r. na zlecenie Fundacji zostały wykonane badania opinii, których wyniki zostały opublikowane w raporcie Polskiego Pacjenta Portret Własny. Raport był prezentowany w trakcie debat publicznych z udziałem przedstawicieli pracowników ochrony zdrowia, pacjentów, uczelni medycznych i dziennikarzy. Celem dyskusji było wspólne poszukiwanie rozwiązań, których upowszechnienie mogłoby przyczynić się do wzrostu przestrzegania przez pacjentów zaleceń terapeutycznych.
  • W 2013 r. Naukowa Fundacja Polpharmy była współorganizatorem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Partnerstwo w Leczeniu. Lekarz – Pacjent – Rodzina” pod hasłem „Leczę się skutecznie – przestrzegam zaleceń lekarza.” Kampania adresowana do profesjonalistów medycznych miała za zadanie podkreślenie roli edukacji na temat barier, i czynników sprzyjających przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych oraz promocję dobrych praktyk współpracy lekarza z pacjentem w procesie leczenia.
  • W 2015 r. Fundacja wydała podręcznik dla studentów kierunków medycznych i lekarzy pt. „Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Od przyczyn do praktycznych rozwiązań”. Publikacja była odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska akademickiego, które brak podstawowego podręcznika dla nauczania tego zagadnienia uznawało za wyjątkowo dotkliwy. W 2015 r. Fundacja opracowała także ulotkę edukacyjną dla pacjenta „Leczę się skutecznie” wspierającą jego starania w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych.
  • W 2016 r. Fundacja wspólnie z Polpharmą prowadziła na terenie uniwersytetów i collegiów medycznych akcję pod hasłem „Weź się lecz”. Jej celem było zwrócenie uwagi studentów na problem nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów.

Problem nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych był również omawiany i dyskutowany z Przedstawicielami medycznymi firmy, za pośrednictwem, których chcielibyśmy ponownie przypomnieć o nim lekarzom, pielęgniarkom i farmaceutom. 

  • Od 2008 r. tematyka przestrzegania zaleceń terapeutycznych została włączona do programu edukacyjnego Pharma Wiedzy kierowanego przez Polpharmę do studentów farmacji i medycyny.

Powszechnie wiadomo, że nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych ma swoje poważne następstwa zdrowotne, społeczne i finansowe. Zdaniem prof. Przemysława Kardasa temu niekorzystnemu zjawisku można efektywnie zapobiegać, a w razie jego wystąpienia – skutecznie interweniować. Warunkiem jest jednak posiadanie przez pracowników służby zdrowia odpowiedniej wiedzy, i umiejętności praktycznych. 

Film instruktażowy
Dobra Praktyka Lekarska