Powrót

Zeszyty naukowe Polpharmy

Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji. Zeszyty Naukowej Fundacji Polpharmy (dalej Zeszyty) to czasopismo naukowe publikujące przeglądowe i poglądowe prace naukowe powstałe w oparciu o projekty badawcze finansowane ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy.

Tematyka prac publikowanych w czasopiśmie obejmuje szereg zagadnień z zakresu medycyny i farmacji.

Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji ukazują się raz w roku.

Redakcja Zeszytów uznaje zasady zawarte w Deklaracji Helsińskiej i w związku z tym wszelkie badania opisane w Zeszytach wykonane z udziałem człowieka zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami.