Powrót

Zarząd Polpharma SA


Markus Sieger

Prezes Zarządu

Absolwent ekonomii University of Applied Sciences for Business and Administration w Zurichu. Posiada bogate doświadczenie biznesowe, które zdobywał od połowy lat dziewięćdziesiątych, zarządzając złożonymi transakcjami o charakterze strategicznym w Polsce i na rynkach międzynarodowych. Z sukcesem realizował duże projekty fuzji i przejęć oraz międzynarodowe przedsięwzięcia w sektorze farmaceutycznym i FMCG. Był już zaangażowany w nadzorowanie działalności Grupy Polpharma i zarządzanie firmą jako członek Rady Nadzorczej Polpharma SA delegowany do pełnienia indywidualnego nadzoru nad spółką od 2013 roku. Ma znaczące doświadczenie w sprawowaniu nadzoru zarówno nad podmiotami prywatnymi, jak i publicznymi, pełniąc funkcje w kilku radach nadzorczych. Wspierał m.in. strategiczny rozwój firm mediowych w Polsce, współpracując z TVN i Onet.

Bożenna Kozakiewicz

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej, zdobyte na różnych stanowiskach. W Polpharmie pracuje od 2000 roku. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. oraz Członka Zarządu Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. Odpowiada za obszar strategicznych źródeł zakupów i rozwoju biznesu.

Tomasz Moys

Wiceprezes Zarządu

Ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia MBA, prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Gdański, Copenhagen Business School, Universiteit Antwerpen i Fachhochschule fur Technik und Wirtschaft Berlin. W roku 1989 rozpoczął pracę w ówczesnych Starogardzkich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” (później Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA) od stanowiska mistrza produkcji. W latach 1998-2001 kierował Departamentem Zapewnienia i Kontroli Jakości, pełniąc kluczową rolę w procesie powstawania, uruchamiania i walidacji najważniejszego obiektu produkcyjnego Polpharmy do wytwarzania stałych form leków. Od 2002 roku był dyrektorem największej jednostki operacyjnej – Pharmy. W 2011 roku objął funkcję Dyrektora Pionu Operacji Przemysłowych, zarządzając działalnością operacyjną w zakładach w Starogardzie, Sieradzu i Duchnicach. Od 2012 roku odpowiada za wszystkie operacje przemysłowe realizowane przez Grupę Polpharma w kraju i za granicą. 20 kwietnia 2012 został również powołany na stanowisko Członka Zarządu Polfa Warszawa S.A. Od 9 maja 2013 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Polfa Warszawa S.A.

Simon Clark

Wiceprezes Zarządu

Ukończył Royal Agricultural College i uzyskał dyplom w dziedzinie nauk rolniczych i ekonomii. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu siłami sprzedaży, które zdobywał m.in w branży FMCG, Consumer Healthcare (OTC) i farmaceutycznej (zarówno Rx, jak i Gx). Pełnił różne role o charakterze regionalnym na poziomie Europy Północnej i Skandynawii, jak też Europy Środkowej i Wschodniej (w tym Rosja i Polska), w międzynarodowych organizacjach.

W Grupie Polpharma jest odpowiedzialny za rozwój i realizację strategii handlowej dla wszystkich spółek zależnych Grupy Polpharma.

Andrzej Dziuban

Członek Zarządu 

Z Polpharmą związany od 1990 roku na początku jako uczeń Szkoły Przyzakładowej „Polfa” później pracownik na Wydziale Ochrony Środowiska, a od 2000 roku pracownik Departamentu HR. Od czerwca 2004 roku jako Koordynator w Departamencie HR zajmuje się realizacją ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz umów związanych z obsługą pracowników Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA. W 2013 r. został wybrany do Zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA jako przedstawiciel pracowników.