Powrót

Zarząd Polpharma SA


Markus Sieger

Prezes Zarządu

Absolwent ekonomii University of Applied Sciences for Business and Administration w Zurichu. Posiada bogate doświadczenie biznesowe, które zdobywał od połowy lat dziewięćdziesiątych, zarządzając złożonymi transakcjami o charakterze strategicznym w Polsce i na rynkach międzynarodowych. Z sukcesem realizował duże projekty fuzji i przejęć oraz międzynarodowe przedsięwzięcia w sektorze farmaceutycznym i FMCG. Był już zaangażowany w nadzorowanie działalności Grupy Polpharma i zarządzanie firmą jako członek Rady Nadzorczej Polpharma SA delegowany do pełnienia indywidualnego nadzoru nad spółką od 2013 roku. Ma znaczące doświadczenie w sprawowaniu nadzoru zarówno nad podmiotami prywatnymi, jak i publicznymi, pełniąc funkcje w kilku radach nadzorczych. Wspierał m.in. strategiczny rozwój firm mediowych w Polsce, współpracując z TVN i Onet.

Bożenna Kozakiewicz

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej, zdobyte na różnych stanowiskach. W Polpharmie pracuje od 2000 roku. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. oraz Członka Zarządu Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. Odpowiada za obszar strategicznych źródeł zakupów i rozwoju biznesu.

Rajmund I. Martyniuk

Wiceprezes Zarządu

Od prawie dwudziestu lat jest związany z przemysłem farmaceutycznym. Karierę rozpoczął w firmie SmithKline Beecham. W latach 1999-2003 związany był z firmą Pfizer, w której pracował kolejno na stanowiskach Kierownika i Dyrektora Sprzedaży. W 2003 r. rozpoczął pracę w Astra Zeneca na stanowisku Dyrektora Sprzedaży, aby później objąć stanowisko Dyrektora ds. Efektywności Sił Sprzedaży i Rozwoju Nowych Produktów. Z Polpharmą związany od 2006 r. Początkowo na stanowisku Dyrektora Sprzedaży, od 2007 odpowiadał również za pion marketingu leków Rx. Od roku 2008 w Zarządzie Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. W maju 2012 objął stanowisko Wiceprezesa Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA oraz Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. Od kwietnia 2012 do grudnia 2013 pełnił funkcję Członka Zarządu Polfa Warszawa S.A. W styczniu 2014 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. Odpowiada za całą działalność komercyjną Grupy Polpharma, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Uczestniczy w pracach Rady Programowej Polish National Sales Award. W lutym 2009 otrzymał tytuł „Człowiek Roku Marketingu i Sprzedaży” magazynu Brief. Lekarz medycyny, ukończył Pomorską Akademię Medyczną, posiada tytuł MBA.

Tomasz Moys

Wiceprezes Zarządu

Ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia MBA, prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Gdański, Copenhagen Business School, Universiteit Antwerpen i Fachhochschule fur Technik und Wirtschaft Berlin. W roku 1989 rozpoczął pracę w ówczesnych Starogardzkich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” (później Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA) od stanowiska mistrza produkcji. W latach 1998-2001 kierował Departamentem Zapewnienia i Kontroli Jakości, pełniąc kluczową rolę w procesie powstawania, uruchamiania i walidacji najważniejszego obiektu produkcyjnego Polpharmy do wytwarzania stałych form leków. Od 2002 roku był dyrektorem największej jednostki operacyjnej – Pharmy. W 2011 roku objął funkcję Dyrektora Pionu Operacji Przemysłowych, zarządzając działalnością operacyjną w zakładach w Starogardzie, Sieradzu i Duchnicach. Od 2012 roku odpowiada za wszystkie operacje przemysłowe realizowane przez Grupę Polpharma w kraju i za granicą. 20 kwietnia 2012 został również powołany na stanowisko Członka Zarządu Polfa Warszawa S.A. Od 9 maja 2013 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Polfa Warszawa S.A.

Gertjan Noordermeer

Wiceprezes Zarządu

Absolwent VU University Amsterdam.Posiada blisko 30- letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych korporacjach w obszarze finansowym. W czasie swojej dotychczasowej kariery zawodowej przez 4 lata był Dyrektorem Finansowym w AVEBE UA, gdzie odpowiadał za pion finansowy, podatkowy a także obszary Treasury i ICT. Tworzył innowacyjne plany rozwoju oraz był odpowiedzialny za optymalizację kosztów i eksport poza region Europy. Przez ostatnie 8 lat pracował w Teva Pharmaceuticals Europe pełniąc funkcję Dyrektora Finansowego na Europę. Do jego zadań należało nadzorowanie finansów w 36 krajach, wspieranie rozwoju firmy na terytorium Europy przez rozwój organiczny i procesy akwizycji, integrację spółek, a także tworzenie i wdrażanie nowej struktury organizacyjnej pionu finansowego.

Sebastian Szymanek

Wiceprezes Zarządu

Z branżą farmaceutyczną związany zawodowo od 21 lat. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę zarówno w firmach generycznych (AstaMedica, Lekam), jak  i innowacyjnych (Fournier, AstraZeneca).  Absolwent Wydziału Farmacji na Uniwersytecie Wrocławskim,  uzupełniał wykształcenie biznesowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Polish Open University Warsaw oraz London Business School. W Polpharmie zatrudniony od roku 2007, w 2014 roku objął stanowisko Dyrektora Generalnego w Polsce. Pełni też funkcję Członka Zarządu Polpharma Biuro Handlowe i Wiceprezesa Zarządu Polpharma SA. Laureat nagrody PNSA w kategorii Menedżer Sprzedaży w 2012 roku.

Hannes Teissl

Wiceprezes Zarządu

Absolwent studiów MBA. Od ponad 20 lat jest związany z branżą farmaceutyczną. Swoje doświadczenie zawodowe uzyskał pracując na stanowiskach zarządczych w strukturach międzynarodowych firmy Sandoz. Między innymi pełnił funkcje Dyrektora Działu Fuzji i Przejęć dla Grupy Sandoz, Dyrektora Generalnego Sandoz w Niemczech, Dyrektora Biotechnologii oraz Dyrektora Handlowego ds. API i Udzielania Licencji dla Grupy Sandoz. W Polpharmie odpowiada za następujące obszary: Biotechnologię, Produkcję Kontraktową oraz Sprzedaż, Marketing i Rozwój Biznesu w Jednostce Biznesowej Chemia.

Joerg Windisch

Wiceprezes Zarządu

Joerg Windisch posiada tytuł doktora w dziedzinie biochemii. Jest doświadczonym liderem organizacji biznesowych działających na polu nauki i technologii. Posiada wysokie kwalifikacje w zakresie leków biologicznych. Przez 20 lat odgrywał kluczową rolę w Sandoz Biopharmaceuticals, organizując dział badawczo-rozwojowy i produkcyjny tej firmy. Wniósł szczególnie ważny wkład w rozwój obszaru leków biopodobnych. Przez kilka ostatnich lat swojej pracy w Sandoz Biopharmaceuticals pełnił funkcję dyrektora ds. naukowych. W latach 2016-2017 pełnił stanowisko dyrektora ds. operacyjnych w Affimed, notowanej na giełdzie NASDAQ firmie z branży biotechnologicznej, która zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych produktów immunologicznych angażujących limfocyty, przeznaczonych do leczenia chorób nowotworowych.

Andrzej Dziuban

Członek Zarządu 

Z Polpharmą związany od 1990 roku na początku jako uczeń Szkoły Przyzakładowej „Polfa” później pracownik na Wydziale Ochrony Środowiska, a od 2000 roku pracownik Departamentu HR. Od czerwca 2004 roku jako Koordynator w Departamencie HR zajmuje się realizacją ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz umów związanych z obsługą pracowników Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA. W 2013 r. został wybrany do Zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA jako przedstawiciel pracowników.