Powrót

Misja i wartości

Misja i wartości

Dążenie do doskonałości
w dostarczaniu wysokiej
jakości farmaceutyków
_____________
MISJA

_______
NASZE WARTOŚCI

Szacunek

Najważniejszy jest człowiek. Z szacunkiem odnosimy się do ludzi i pracy, kierujemy się nim w relacjach z pracownikami i wobec osób korzystających z naszych produktów. Dążymy do stworzenia środowiska pracy wolnego od zachowań nieetycznych i dyskryminacji, cechującego się poszanowaniem godności i różnorodności pracowników. Chcemy, aby nasze miejsce pracy sprzyjało rozwojowi pracowników oraz realizowaniu ich ambicji zawodowych i osobistych. Respektujemy prawo do ochrony prywatności zarówno pracowników, jak i osób z nami współpracujących.

Uczciwość

Bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa stanowi podstawę wiarygodności i reputacji Grupy Polpharma. Nasi pracownicy w każdym z krajów, w których prowadzimy działalność, są zobowiązani znać obowiązujące wymogi prawne i postępować zgodnie z nimi. Uczciwość to dla nas także postępowanie zgodne z przyjętymi zasadami etycznymi i dobrymi obyczajami. Odzwierciedla to sposób, w jaki się komunikujemy i konkurujemy na rynku, a także rzetelna oraz wiarygodna reklama i promocja naszych produktów.

Odpowiedzialność

Wszyscy czujemy się odpowiedzialni za nasze miejsce pracy oraz jakość wykonywanych zadań. Powierzone obowiązki wykonujemy starannie i z zaangażowaniem. Dbamy o mienie firmy i chronimy ją przed nadmiernym ryzykiem. Dzięki dotrzymywaniu zobowiązań oraz poszanowaniu tajemnicy handlowej i poufności informacji, tworzymy organizację wiarygodną i zasługującą na zaufanie. Wykazujemy się najwyższą troską o bezpieczeństwo i jakość naszych produktów. Czujemy się odpowiedzialni za zapewnienie stałej dostępności wytwarzanych przez nas produktów, zwłaszcza leków ratujących życie.

Solidarność

Niesiemy pomoc i wsparcie osobom chorym i cierpiącym. Dążymy do stałego udoskonalania rozwiązań terapeutycznych zgodnie z najwyższymi standardami na rynku farmaceutycznym. Solidarność z drugim człowiekiem stanowi podstawę pojmowania naszej pracy jako służby i zobowiązania.

Współpraca

Cenimy pracę zespołową, opartą na wiedzy i różnorodnych kompetencjach wszystkich pracowników i jednostek organizacyjnych Grupy Polpharma. Budujemy pozycję firmy, czerpiąc z doświadczenia, ale także otwartości na nowatorskie pomysły, które są podstawą naszej innowacyjności. Przykładamy wagę do otwartej komunikacji i dialogu. Naszym celem jest konstruktywne osiąganie porozumienia i budowa partnerskich relacji. Razem dążymy do osiągania wspólnych celów, wspierając się w realizacji naszych zamierzeń. Współdziałanie ludzi, zespołów i wszystkich podmiotów tworzących Grupę Polpharma stanowi o naszym sukcesie na rynku. Pozwala także utrwalać obopólnie korzystne więzi z partnerami biznesowymi i społecznymi.