Powrót

Znamy laureatów konkursu na techniki mobilne

Naukowa Fundacja Polpharmy rozstrzygnęła konkurs „Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych”

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy zarówno naukowców, jak i twórców, i programistów, fanów nowych technologii możliwych do wykorzystania w ochronie zdrowia. W sumie zgłoszonych zostało 45 aplikacji mobilnych.

Zgodnie z regulaminem konkursu, zarząd Fundacji, na podstawie listy rankingowej ułożonej przez Radę Naukową, zdecydował o przyznaniu trzech nagród pieniężnych dla najlepszych projektów.

Wobec równej liczby głosów oddanych przez członków RN na projekty na drugim i trzecim miejscu na liście, zarząd Fundacji zdecydował o przyznaniu jednej pierwszej nagrody i dwóch równorzędnych drugich.

Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 100 tys. zł otrzymuje:

Norbert Żołek, Aplikacja monitorująca rozwój zaburzeń neurologicznych (choroba Parkinsona, Alzheimera) za pomocą prostego testu /gry na komputery i smartfony

Drugie miejsce ex aequo i nagrody po 80 tys. zł otrzymują:

Łukasz Kołtowski, AioCare: mobilny, telemedyczny system diagnostyki, monitorowania i leczenia pacjentów z chorobami płuc.
Izabela Rozmiłowska, Aplikacja mobilna "Time is brain" - jako nowe narzędzie w profilaktyce udarów mózgu. Aplikacja jest dedykowana pacjentom po udarze mózgu bądź z czynnikami ryzyka.

Laureatom serdecznie gratulujemy!